Maliligo na batang babae ay naliligo.

Bumoto:

Mga KOMENTARYO:
Mga na-sponsor na Alok